• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

background white

ไบโอ-อีโค ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

บรรจุภัณฑ์อาหาร รักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์อาหาร รีไซเคิล

Discover

Our Story

leaf

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด เกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคน เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว คือ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร จากเดิมที่ใช้บรรจุภัณฑ์โฟม พลาสติก เปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

 

OUR STORY

Our 

Projects

leaf
Our Projects

ไบโอ-อีโค และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ชุดเบญจรงค์”

READ MORE

ร่วมเป็นครอบครัวไบโอ-อีโค

รับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นของไบโอ-อีโค