• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

ทีมงานไบโอ-อีโค

ทีมงานไบโอ-อีโค ทีมงานเบื้องหลังที่มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนช่วย ในการลดปัญหาการทิ้งขยะพลาสติก โดยการให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

 

วรินทร อยู่วิมลชัย (เจนนี่)

วรินทร อยู่วิมลชัย (เจนนี่)

General Director

อรรธิรา คำหวาน (เก๋)

อรรธิรา คำหวาน (เก๋)

Marketing Supervisor

ศรินยา โชควรวัฒนกร (หน่อย)

ศรินยา โชควรวัฒนกร (หน่อย)

Senior Export Sales Supervisor

อรนุช เบญจพิธพรไชย์ (เบียร์)

อรนุช เบญจพิธพรไชย์ (เบียร์)

Sales Executive

พรพิมล พยุงกิตติพงศ์ (แหม่ม)

พรพิมล พยุงกิตติพงศ์ (แหม่ม)

Sales Executive

ณรงค์เดช ทิมุนี (ณเดช)

ณรงค์เดช ทิมุนี (ณเดช)

Sales Executive 

ชลดา โคตะพงษ์ (ปิ๊ก)

ชลดา โคตะพงษ์ (ปิ๊ก)

Graphic Designer

สุพรรณี ชนะชัย (เล็ก)

สุพรรณี ชนะชัย (เล็ก)

CS & Supply Chain Supervisor

ธนากร ไตรแก้ว (น้อง)

ธนากร ไตรแก้ว (น้อง)

Supply Chain Officer

อรุณ ประเสริฐกุล (ปอ)

อรุณ ประเสริฐกุล (ปอ)

Logistic & Transportation Driver