• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

About Us Page
Background White

เรื่องราวของเรา

คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนิยมใช้ถุงพลาสติกจำนวนมาก จนกลายเป็นความเคยชินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวัน ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติกมากกว่า 600,000 ชิ้นต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะต่อปีสูงกว่า 600 ล้านบาท

ปัจจุบัน เราอาจเคยได้ยินโยบายเกี่ยวกับการห้ามใช้พลาสติก เพราะขยะพลาสติกสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกทำมาจากน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยสารโพลีเอธีลีน ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 - 1,000 ปี

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด เกิดจากแนวคิดที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคน เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว คือ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร จากเดิมที่ใช้บรรจุภัณฑ์โฟม พลาสติก เปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน


เรื่องราวของฉัน

ฉันมีความสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ฉันเคยคิดกับตัวเองว่า "ฉันจะหาวิธีการออกกำลังกายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร?”

วันหนึ่ง ในขณะที่ฉันไปวิ่งที่สวนสาธารณะ ฉันเห็นเศษขยะ ขวด ถุงพลาสติกจำนวนมากกระจายเต็มพื้นที่ สิ่งนี้ ทำให้ฉันนึกย้อนถึงเมื่อครั้งฉันพาเพื่อนชาวต่างชาติไปเที่ยว จ.ภูเก็ต เป็นครั้งแรก ฉันพาพวกเขาดำน้ำ เพื่อนพูดฉันว่า"เกาะพีพีเป็นเกาะที่น้ำใสที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา แต่ฉันกลัวว่าขยะถุงพลาสติกจำนวนมาก จะมาปิดบังความสวยงามของปลาและทะเลอันแสนงดงาม” คำพูดของเพื่อนทำให้ฉันตระหนักว่า ขยะพลาสติกได้สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฉันตั้งคำถามกับตัวเองทันที “ฉันจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกาะพีพีได้อย่างไรได้บ้าง? และฉันหวังว่าหากฉันไปเกาะพีพีอีกครั้ง ขยะพลาสติกน่าจะลดน้อยลง

ฉันรู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นการเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดีให้ตัวเอง เมื่อสุขภาพดี สามารถสร้างสิ่งดีให้สิ่งแวดล้อมและโลกต่อไป “ฉันสร้างสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี”

พลาสติกใช้เวลาถึง 450 ปี ในการย่อยสลาย ในขณะที่พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ใช้เวลาเพียง 6 เดือน ง่ายๆ เพียงคลิก ไบโอ-อีโค เป็นทางออกของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะดวกสบาย ปลอดภัย

 

- วรินทร อยู่วิมลชัย (เจนนี่)