loader
E-mail: sales@bio-eco.co.th

Tel: 02-338-4559, 084-109-9387

เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
เข้าระบบ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า

(เฉพาะกรณีเป็นข้อผิดพลาดของทางบริษัท)

ข้อตกลงเบื้องต้น

 • ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน
 • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าตามนโยบายการคืนเงินเงื่อนไขการคืนสินค้า
 • สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

สาเหตุการคืนสินค้า สภาพของสินค้าที่ต้องการคืน หมายเหตุ
สภาพใหม่พร้อมขาย สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะ สินค้าครบ ป้ายและตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก ใกล้หมดอายุ ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น ✔️ ✔️
สินค้าไม่ตรงตาม web content ✔️ ไม่จำเป็น ✔️ ✔️
ได้รับสินค้าผิด ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
เปลี่ยนใจ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

หลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)
 2. หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ
 3. ตรวจสอบเลขที่ คำสั่งซื้อ (Order # ตาม E-mail ที่ได้รับ)
 4.  เตรียมรูปถ่ายสินค้าที่ต้องการขอคืน
  • ในกรณีเปลี่ยนใจ ให้ถ่ายรูปสินค้าในสภาพสมบูรณ์ทั้งกล่อง
  • ในกรณีสินค้าเสียหาย ให้ถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหา
 5. กรอกแบบฟอร์มขอคืนสินค้าที่ หน้าฟอร์มขอคืนสินค้าโดยอัพโหลดรูปถ่ายที่เตรียมไว้ ในหน้านี้ด้วย
  • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และตกลงรับคืนสินค้า ให้ส่งสินค้าคืนมาที่ (หากสินค้ามีตำนิและปัญหาเกิดจากทางบริษัท ทางบริษัทยินดีออกค่าส่งสินค้าคืนมาที่):

   Bio-Eco Co., Ltd
    29/1 Moo. 5 Soi Thummasiri 
   Debaratana Rd., T. Bang Sao Thong
   A. Bang Sao Thong, Samut Prakan 10570

ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้า

การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / ใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับ ภาษี) พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์จัดส่งคืนทางบริษัทฯ แล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ) สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจ้งให้กับลูกค้าทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนหากลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งอื่นที่มิได้ส่งคืนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนในประเทศ ซึ่งไม่ต้องชำระค่าบริการขณะฝากส่งตามเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินสดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะทำการโอนผ่านบัญชี (Cash Transfer) หรือคืนผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ชำระมา

Bio-Eco Co., Ltd
29/1 Moo. 5 Soi Thummasiri 
Debaratana Rd, T. Bang Sao Thong 
A. Bang Sao Thong, Samut Prakan 
10570   
Tax ID: 0115560029865
E-mail: sales@bio-eco.co.th
Line ID: @bioeco (with@)
02-338-4900
lock
en_USEnglish