• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

Suranaree University of Technology | SUT Zero Waste

Suranaree University of Technology | SUT Zero Waste
฿0.00
(VAT incliuded)

Availability: Out of stock

  • Bio Paper Hot Cup (8 oz) 
  • Bio Paper Cold Cup (16 oz)
  • Bio Paper Cold Cup (22 oz)

Product Description

ตามแผนปฏิบัติการ “SUT Zero Waste” มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะลง เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง นโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ BCG ด้วยการงดใช้พลาสติก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วย่อยสลายได้ ระยะที่ 1 โดยตั้งเป้าลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ร้อยละ 50 และส่งเสริมการใช้แก้วย่อยสลายได้ โดยมีร้านจำหน่ายกาแฟเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 ร้าน และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร จำนวน 9 ร้าน คาดว่าจะสามารถลดการใช้แก้วและหลอดพลาสติก ประมาณ 1 ล้านชิ้น/ปี ทั้งนี้ แก้วย่อยสลายได้ผลิตจากกระดาษ food grade และเคลือบพลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) สะอาด ปลอดภัย สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการซื้อแก้วและหลอดย่อยสลายได้มาจำหน่ายให้กับร้านค้าในราคาต้นทุน และบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนหลอดและฝาปิดแก้วแบบย่อยสลายได้ จำนวน 20,000 ชิ้น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ Cr. http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/3/news20191015 | Suranaree University of Technology

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.