• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

10 กรกฎาคมนี้ พบกับ Zero-Waste Cup

30 July 2018

Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100%

ในโรงอาหารรวม 7 แห่ง โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงอาหารคณะครุศาสตร์ และโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 10 แห่งนำร่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะขยายการใช้ Zero-Waste Cup ไปยังโรงอาหารทั้งหมดในจุฬาฯ รวม 17 แห่ง เริ่มใช้ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561.

 chula