• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 June 2019

Bio-2019-2

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ สามารถย่อยสลายได้ ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงานพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดนิทรรศการ โดย นายรัชฎา สริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Bio-2019-3

เสวนาเรื่อง "มุมมองของวัดต่อบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม" โดย พระผู้แทนที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 วัด รักษาการเจ้าอาวาส จากวัดแดง จังหวัด สมุทรปราการ และผู้แทนจากบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด คุณณรงค์ฤทธิ์ ทองรัตน์