• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

" CIRCULAR LIVING SYMPOSIUM 2019 : UPCYCLING OUR PLANET " ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

03 July 2019

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด โดยคุณวรินทร(เจนนี่) อยู่วิมลชัย ร่วมแสดงสินค้า และเป็นวิทยากรใน Session 1 : Tech Trends to Watch in the Circular Economy หัวข้อ Bioplastic in Action

   ด้วยความเชื่อที่ว่า “การใช้ชีวิตแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ยาก” คุณวรินทร (เจนนี่) กรรมการผู้จัดการของบริษัท จึงได้ร่วมงานกับบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด สตาร์ทอัพที่หวังสร้างโลกให้ปลอดจากขยะพลาสติก


   โดยไบโอ-อีโค เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ 100% ทำจากมันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ซึ่งผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภคและอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร


   ในงานนี้ คุณเจนนี่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้นพบวัสดุที่ “ใส่ใจโลก” ทางเลือกในการทดแทนการใช้พลาสติกในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริโภคเพียงเล็กน้อย ที่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นหลังได้

 

  

Circular Living สำคัญอย่างไร ทำไมคุณต้องเปลี่ยนโลก!!

  เมื่อวิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น ความขาดแคลนถาโถมสู่มนุษยชาติ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องให้ความสำคัญกับ “การปฏิวัติทรัพยากร” อย่างจริงจัง และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและหมดไปหากเราไม่ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจแบบยั่งยืน แนวคิด Circular Living จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขสู่การขับเคลื่อนการปฏิวัติทรัพยากร

“สังคมที่ขาดการคิดก่อนใช้” ก่อให้เกิดปริมาณขยะที่มากขึ้นจนยากต่อการจัดการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนตระหนักถึงวิกฤติการณ์ดังล่าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อโลกเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นในหลักการ 5 Rs ได้แก่ Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้ นอกจากนี้ยังรวมอีกหนึ่งหลักการเข้าไว้ด้วย คือ Upcycle ซึ่งหมายถึงการแปรรูปวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ด้วยการนำแนวทาง Circular Living มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน