• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

SMART ENERGY : Chula Zero Waste

18 February 2020

ผู้ดำเนินรายการ คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ ,ผู้ร่วมรายการ นายวรุณ วารัญญานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100% เริ่มใช้ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคมนี้ ในโรงอาหารรวม 7 แห่ง โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงอาหารคณะครุศาสตร์ และโรงอาหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 10 แห่งนำร่อง

ผลิตโดยบริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด โดยเริ่มโครงงานมาได้ 1 ปีครึ่ง ปัจจุบันช่วยลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติกได้ถึง 2,000,000 ใบ เฉพาะจากโรงอาหารและจากงานกิจกรรมต่างๆเช่น งานรับปริญญา ,งานลอยกระทง ลดขยะได้อีกเกือบ 1,000,000 ชื้น

เป้าหมายของโครงการ Chula Zero Waste
1.ลดขยะทั่วไปให้ได้ 30% ของสิ้นปีที่ 5 ของโรงการ
2.สร้างจิตสำนึกของการรักสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต

คุณวรินทร อยู่วิมลชัย General Director บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด ร่วมสาธิตวิธีการคัดแยกการทิ้งขยะจาก แก้ว Zero-Waste Cup โดยหลังจากคัดแยกเรียบร้อยจะนำไปผสมกับปุ๋ยหมักเพื่อให้เป็นสารปรับปรุงดิน

Zero-Waste Cup สามารถใช้ทดแทนถุงดำหรือถุงเพาะชำได้ โดยวิจัยร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นการลดขยะได้ 2 แบบ คือ
1.ลดขยะจากถุงพลาสติก
2.ลดขยะจากถุงดำที่เพาะชำ

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ รายการ SMART ENERGY 15 ก.พ. 63 ไทยรัฐทีวี ช่อง 32