loader
อีเมล์: sales@bio-eco.co.th

เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559,  084-109-9387

เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
เข้าระบบ
เข้าระบบด้วย
ลืมรหัสผ่าน?
หรือ
สมัครบัญชีใหม่
เข้าระบบ
1
฿0.00
ตะกร้าสินค้า
ชำระเงินอย่างปลอดภัยด้วย SSL
0

Bioplastics 
(พลาสติกชีวภาพ)

Plastics 
(พลาสติก)

พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) คือ พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (Biobase) สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น (Renewable resource) เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง โดยมีคุณสมบัติ ทั้งสามารถย่อยสลายตัวได้และย่อยสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ

ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอยู่ในอันดับ 5 หรือ 6 ของโลก นั่นหมายถึงทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจแก้ไขและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ การจะแก้ไขให้ได้ผลเร็วต้องทำให้ครบถ้วนในทุกๆ ด้านของการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลัการ 4R มาใช้

1. Reduce เป็น R ที่ดีที่สุดเพราะเป็นการลดการเกิด คือ ลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น เช่น พลาสติกซีลขวดน้ำ ฝาแก้ว หลอด เป็นต้น
2. Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค้า เช่นแก้วพลาสติกหนา สามารถใช้ซ้ำได้
3. Recycle การหลอมกลับมาใช้ใหม่ เป็นการนำพลาสติกที่ชำรุดไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ไปหลอมมาใช้ใหม่ ซึ่งต้องคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะเหล่านี้จึงจะเข้าสู่กระบวนการ Recycle ได้ต่อไป
4. Replace ส่วนที่ยังจำเป็นต้องใช้พลาสติก ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง ควรเปลี่ยนมาใช้พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เช่น แก้ว กล่อง ถุงที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้

การนำ 4R มาใช้ในปัจจุบันอาจไม่พอที่จะแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้ในเวลาอันรวดเร็วการจะลดให้ได้จริงจังอย่างหวังผล ควรจะตามการเปลี่ยนของเสียไปเป็นพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ Energy recovery และการกำจัดเช่น การนำไปหมัก ซึ่ง แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ กล่องอาหารย่อยสลายได้ ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ต่างๆ เหล่านี้เมื่อนำไปหมักร่วมกับขยะอินทรีย์ จะได้สารปรับปรุงดิน อาจไม่ได้ขนาดที่จะเรียกว่า ปุ๋ยได้ แต่ก็จะได้สารที่มีประโยชน์กับต้นไม้ ช่วยให้ต้นไม้งอกงาม เขียวขจีได้ หรือการฝังกลบก็จะได้ น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และมวลชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อดิน ต่อพืชต่อไป

พลาสติกย่อยสลายได้ คือ?

พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ โดยขั้นตอนสุดท้ายจะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์จนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และมวลชีวภาพ ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60% อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส และจุลินทรีย์ในธรรมชาติ หรือนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ผลที่ได้จะไม่มีส่วนของพลาสติก และสารพิษหลงเหลืออยู่เลย

พลาสติกที่แตกตัวได้

Oxo-Degradable Plastics คือพลาสติกที่แตกตัวได้ ปัจจุบันมีผู้ผลิต และผู้บริโภคบางส่วนเข้าใจว่า Oxo-Degradable Plastics เหมือนกับ Compostable plastics(พลาสติกที่ย่อยสลายได้)หรือเป็นพลาสติกชีวภาพ แต่ในความเป็นจริง Oxo-Degradable Plastics แค่แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ ยังมีส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ไม่จัดเป็นพลาสติกย่อยสลายได้ และไม่ผ่านมาตรฐานสากล EN13432 หรือ ISO17088

Oxo-Degradable Plastics ผลิตจากพลาสติกทั่วไป โพลีเอทิลีน (PE) พอลีโพรพิลีน (PP) พอลิสไตรลีน (PS) หรือพลาสติกอื่นๆ ผสมกับสารเติมแต่งทางเคมี ที่อาจประกอบด้วยโลหะหนัก เช่น โคบอลต์ แมงกานีส เหล็ก เป็นต้น สารเติมแต่งนี้ส่งผลให้เกิดการแตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆ ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เกิดเป็นไมโครพลาสติก ปนเปื้อนในอากาศ น้ำ อาจปนเปื้อนเข้ามาในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ได้เนื่องจากขนาดที่เล็กจนยากที่จะคัดกรองออกจากห่วงโซ่อาหาร
พลาสติก Oxo-Degradable ได้ถูกสารเติมแต่งรบกวนคุณภาพการเสถียรตัวของพลาสติก ทำให้พลาสติกชนิดนี้ไม่สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้(Recycle)
Cr : ข้อมูลจากสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)

คุณทราบหรือไม่?

โฟม ใช้เวลาย่อยสลาย 1000 ปี
ผลิตจากโพลีสไตรีน (มีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง)
พลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี
ผลิตจากปิโตเลียม(ทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้)
ไบโอ-อีโค ย่อยสลาย ภายใน 6 เดือน
ผลิตจากพืชธรรมชาติ

พลาสติกทั่วไป VS พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบอกได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้อยู่ เป็นพลาสติกทั่วไปหรือพลาสติกชีวภาพ เนื่องจากมีการเคลือบลงบนกระดาษและมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างระหว่างพลาสติกทั่วไปกับพลาสติกชีวภาพ ดังนี
พลาสติกทั่วไป
  • PS (ภาชนะโฟมใส่อาหาร)
  • PP (ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารร้อนและเย็น)
  • PE (ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารร้อนและเย็น,ถุงพลาสติก)
  • PET (ขวดน้ำพลาสติก)
พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
  • PBS (บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ)
  • PLA (บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ)
  • PBAT (ถุงจากพลาสติกชีวภาพ)

วงจรการย่อยสลาย ไบโอ-อีโค

ไบโอ-อีโค สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ เหลือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอินทรีย์ มวลชีวภาพ ภายใน 6 เดือน

ไบโอ-อีโค
ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างไร?

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติก ในทะเล ประมาณ  340,000 ตัน
และประเทศไทย ติดอันดับ 5 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด
40% ของขยะในทะเล เป็นพลาสติก

ไบโอ-อีโคช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน
ด้วยการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกทั่วไป ใช้แล้วทิ้ง มาเป็นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

ไบโอ-อีโค เมื่อย่อยสลายแล้ว ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 70%

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด
29/1 หมู่ 5 ซอยธรรมศิริ 
ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง 
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
10570   
Tax ID: 0115560029865
อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
Line ID: @bioeco (มี@)
02-338-4900
lock
thThai