• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4559; 084-109-9387

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

About Us Page
Background White

ไบโอ-อีโค

เกี่ยวกับเรา


ประวัติบริษัท

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัดเป็นผู้ผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ และ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ผลิตถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ

บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 ปัจจุบันเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ฉลากเคลือบกาว เทปกาว และ เมลามีน ยูเรีย คอมพาวด์ กลุ่มบริษัท ไทย เคเค ประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยเคเค(เวียดนาม) จำกัด บริษัท ไทยเคเค(มาเลเซีย) จำกัด บริษัท ไทยเคเคเทค จำกัด บริษัท อัลเฟรโด จำกัด และบริษัทไบโอ-อีโค จำกัด

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) มีบริษัท ในเครือ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที เอ เค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด บริษัท มินิมา(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีเอ็มพี จำกัด บริษัท ทีจีอาร์ที จำกัด และบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

  

คุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่ใช่หรือไม่?ไบโอ-อีโค คือ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ได้รับการรับรองการย่อยสลาย และความปลอดภัยด้านอาหาร รองรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร รูปทรงสวยงาม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%  หากคุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ เรามีทางออกที่ดีให้คุณเสมอ ไบโอ-อีโค ได้รับการยอมรับจากแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำมากมาย

พันธกิจ

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด ด้วยนวัตกรรมการออกแบบ พร้อมคุณภาพ และรูปแบบ ที่สวยงาม สะดวก น่าใช้ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก อย่างจริงจัง”

 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างโลกใหม่ที่ปราศจากขยะพลาสติก”

 

คุณค่าของไบโอ-อีโค

รูปทรงทันสมัย

รูปทรงทันสมัย

ออกแบบสวยงาม น่าใช้ ตอบสนองการใช้ในชีวิตประจำวัน

 

วงจรธรรมชาติสู่ธรรมชาติ

วงจรธรรมชาติสู่ธรรมชาติ

วัตถุดิบจากพืชธรรมชาติ และคืนคุณประโยชน์สู่พืชธรรมชาติอีกครั้ง

 

 

ย่อยสลายได้ 100%

ย่อยสลายได้ 100%

บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ออกแบบโดยคุณ

ออกแบบโดยคุณ

สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการ หรืออุตสาหกรรมอาหารของคุณ

ไบโอ-อีโค
ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างไร?

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติก ในทะเล ประมาณ 340,000 ตัน

และประเทศไทยติดอันดับ 5 ของโลกที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด 

 

40% ของขยะในทะเลเป็นพลาสติก

ไบโอ-อีโคช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน
ด้วยการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกทั่วไป ใช้แล้วทิ้ง มาเป็นพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้

 

 

ไบโอ - อีโค เมื่อย่อยสลายแล้ว ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 70%