• อีเมล์: sales@bio-eco.co.th
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-338-4900

My Bag ×

You have no items in your shopping cart.

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIOPBS" ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BIOPBS" ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS และความร่วมมือส่งเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

10 July 2018

10 กรกฎาคมนี้ พบกับ Zero-Waste Cup

10 กรกฎาคมนี้ พบกับ Zero-Waste Cup

03 July 2018

10 กรกฎาคมนี้ พบกับ Zero-Waste Cup แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายได้ 100%

Manufacturing Expo 2018

Manufacturing Expo 2018

28 June 2018

Manufacturing Expo 2018 Chula Zero Waste

Chula Zero Waste

Chula Zero Waste

28 June 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมนำร่องใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ Chula Zero Waste สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ย่อยภายใน 180 วัน หรือประมาณ 4 เดือน

THAIFEX - World of Food ASIA 2018

THAIFEX - World of Food ASIA 2018

28 June 2018

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด โดยคุณวรินทร(เจนนี่) อยู่วิมลชัย ร่วมแสดงสินค้าในงาน Thaifex-World of Food Asia 2018 ครั้งที่ 15